חיפוש: בית מורשת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580088409"בית מורשת יהדות תימן" ע"ש ר' שלום שבזי זצ"ל ראש-העיןרשומה
580374619"מורשת חנה" בית חם לבנות (ע"ר)רשומה
580053023אגודה למורשת בית סבא - מורשת המשפחה היהודיתנמחקה
580112852אגודת בית כנסת מורשת יהודיתרשומה
580334761בית הכנסת "מורשת דורות" ע"ש מרן יעקב אבוחצירה זצוק"ל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580369536בית הכנסת לעולי אלג'יריה - אהל ישראל ובית מדרש מורשת גד יבנה (ע"ר)רשומה
580559003בית הכנסת מורשת אבות כמסורת יהדות תימן - מרכז חדרה (ע"ר)רשומה
580531275בית זנאתי - מורשת יהודי פקיעין (ע"ר)רשומה
580114056בית כנסת "מורשת לוי"נמחקה
580073401בית כנסת ומרכז קהילתי "מורשת אבות - רעננה"רשומה
580228831בית כנסת מורשת אבות לעדת יהודי קוצ'יןנמחקה
580142792בית כנסת מורשת אבות נתניהרשומה
580062453בית כנסת מורשת אברהם קהילה מסורתית תלפיות מזרחבהליכי מחיקה
580075679בית כנסת מורשת הרא"הנמחקה
580057446בית כנסת מורשת ישראל טבריהרשומה
580215580בית כנסת מורשת ישראל ירושליםרשומה
580215606בית כנסת מורשת תימן בני ברקנמחקה
580416071בית מורשת - מעלה אדומיםרשומה
580310878בית מורשת אורי צבי גרינברג (ע"ר)רשומה
580194926בית מורשת סת"םנמחקה