חיפוש: בית מדרש עליון

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580107613בית מדרש עליון בני ברק - ע"י קונגרגיישן מתיבתא מיסודו של הגאון רבי ראובן גרוזובסקי ז"ל.רשומה
580053650בית מדרש עליון "פתחי תשובה-תפארת נפתלי"רשומה
580020246בית מדרש עליון לתורה - יד אהרן - מיסוד המוסד התורני ע"ש אהרן ורחל חיות, ירושליםרשומה
580441749בית מדרש עליון פאר משה ירושלים (ע"ר)רשומה
 1