חיפוש: בית מאיר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580046936קופת גמ"ח ליד בית הכנסת המרכזי "היכל מאיר"רשומה
580228021תלמוד תורה - בית מאיר, רמת ידין, נתניהנמחקה
580289833תלמוד תורה בית ישראל ואור מאיר אבוחציראנמחקה
580290989בית הכנסת "בית מאיר" בנוה צבי ע"ש הרב מאיר אביצדק זצ"לנמחקה
580248102בית הכנסת "בית מאיר" בנתניהרשומה
580084457בית הכנסת "בית מאיר" חיפהנמחקה
580158111בית הכנסת הספרדי - אוהל מאיר - מושב בית מאירנמחקה
580371862בית הכנסת ע"ש רבי מאיר בעל הנס, רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580315539בית כנסת "בית מאיר" - נוה מדבר 25 דימונה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580206688עמותת בית הכנסת בית מאיר יהודרשומה
580520401קהילת בית מאיר בית"ר עילית (ע"ר)רשומה