חיפוש: בית מאיר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580042703בית מדרש "אור מאירנמחקה
580089142בית מדרש וכולל אברכים גילת מאיר - פורת יוסף, רחובות (ע"ר)רשומה
580289999בית עקד הספרים ע"ש רבי מאיר שפירא מלובלין זצוק"לרשומה
580261436היחידה לנתוחי עמוד שדרה - בית-חולים מאיר כפר-סבארשומה
580506657העמותה לשיקום מחצבת בית מאיר (ע"ר)רשומה
580015550חברת משניות שע"י בית הכנסת המרכזי "היכל מאיר" ת"ארשומה
580384667חסדי מאיר בן לולו בית שמש (ע"ר)רשומה
580106250ידידי האגף הגריאטרי שליד בית-חולים מאיר, מרכז רפואי ספיר כפר-סבאנמחקה
580168805ידידי ישיבת אור ירושלים בית מאירבהליכי מחיקה
580346005ידידי כירורגית ילדים בית חולים מאיר (ע"ר)רשומה
580061935ישיבת בית יחיאל מאיררשומה
580073252ישיבת בית מאיר ירושליםנמחקה
580041101ישיבת בית מאיר ע"ש מרן הגאון ר מאיר קרליץ זצ"לרשומה
580515567מוסדות התורה והחסד בית מאיר אשדוד (ע"ר)רשומה
580048577מכון "בית מאיר"נמחקה
580406247מלכות שמים בית כנסת ספרדי ביסוד מאיר ופיפי מלכה (ע"ר)רשומה
580271898מקווה אליהו - בית מאיר ומונה דוךנמחקה
580242576עמותת בית כנסת לעולי בבל ע"ש רבי מאיר בעל הנס, רמת-פנקסנמחקה
580324416עמותת המחלקה לרפואה דחופה - בית חולים מאיר כפר סבא (ע"ר)נמחקה
580417822קהילה תורנית בית מאיר (ע"ר)רשומה