חיפוש: בית מאיר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580247872בית כנסת "נר מאיר"רשומה
580150829בית כנסת אור מאיר בפתח תקוהבהליכי מחיקה
580081032בית כנסת הרמ"א ע"ש רבינו מאיר אבוחצירא זיע"אנמחקה
580212223בית כנסת ובית מדרש אור מאיר בשכונת קרית יובל ירושליםנמחקה
580043651בית כנסת ומקום התכנסות לצעירים "יחיאל" ע"ש יחיאל מאיר גוטמן ז"לרשומה
580561884בית כנסת מאיר דרכי ישראל - אשקלון (ע"ר)רשומה
580251692בית כנסת ע"ש הר' מאיר אבוחצירא עכונמחקה
580217644בית כנסת ע"ש מאיר נסטל ז"ל, שכונת ויצמןבהליכי מחיקה
580489359בית כנסת ע"ש מאיר סלוק ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580558930בית כנסת ע"ש רבי מאיר בעל הנס - יגל (ע"ר)רשומה
580066850בית כנסת ר' מאיר בעל הנס - זכרון יעקבנמחקה
580063824בית כנסת ר' מאיר בעל הנס אופקיםנמחקה
580003184בית כנסת ר' מאיר בעל הנס -רמלהנמחקה
580344943בית כנסת רבי מאיר בעל הנס (שערי חסד) ירושלים (ע"ר)רשומה
580041416בית כנסת רבי מאיר בעל נס פרדס חנהנמחקה
580169076בית מאו"ז ע"ש ר' מאיר אריה וזהבה לוי ז"לרשומה
580201655בית מאיר וגבריאל (ע"ר)רשומה
580257012בית מאיר ומשהרשומה
580164705בית מאיר יונה ע"ש הרה"ג הרב מאיר יונה זצ"לנמחקה
580166742בית מאיר, פג'ה עירוני, פתח תקוהרשומה