חיפוש: בית מאיר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580414316בית הכנסת ובית הלימוד רבי ישראל מאיר (ע"ר)רשומה
580262939בית הכנסת זכרון מאיר - מעלה עמוסנמחקה
580046167בית הכנסת לעולי מצרים על שם רבי מאיר בעל הנס באר שבענמחקה
580161453בית הכנסת מאיר ע"ש ששת מליונים הקדושים קטמון ג' ירושליםנמחקה
580294387בית הכנסת מאיר צבי (ע"ר)רשומה
580230886בית הכנסת ע"ש ר' מאיר בעל הנס ביקנעם עליתנמחקה
580163590בית הכנסת ע"ש ר' מאיר בעל הנס זיע"א - קרית מוצקיןנמחקה
580555688בית הכנסת ע"ש ר' מאיר הלוי אבולעפיה - יד רמ"ה - ירושלים (ע"ר)רשומה
580156115בית הכנסת ע"ש רבי מאיר ב"ה - ערדרשומה
580106896בית הכנסת ע"ש רבי מאיר בעל הנס יבנה לעולי צפארונמחקה
580064723בית הכנסת על שם רבי מאיר בעל הנס רכסיםנמחקה
580227411בית הכנסת ר' מאיר דבוש אמי שוויכאנמחקה
580335743בית הכנסת רבי מאיר בעל הנס - אריאל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580146504בית הכנסת רבי מאיר בעל הנס אשקלוןרשומה
580138824בית הכנסת רבי מאיר בעל הנס קרית-גתנמחקה
580570257בית חסד מאיר (ע"ר)בהליך רישום
580448835בית יעקב-מאיר עיני ישראל- ביתר עלית (ע"ר)רשומה
580308187בית כנסת "אוהל מאיר" (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע"ר)רשומה
580310233בית כנסת "בית מאיר" ע"ש האדמו"ר עט"ר רבנו מאיר אבוחצירא זיע"א (ע"ר)בהליכי מחיקה
580327989בית כנסת "מאיר עולם" (ע"ר)רשומה