חיפוש: בית מאיר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580073534בית הכנסת "היכל רבינו יוחנן" ע"ש כ"ק אדמו"ר רבי יוחנן פארלוב זצ"ל בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר רבי ברוך מאיר יעקב שוחט שליט"א רשומה
580536886בית הכנסת הספרדי המרכזי עמוד האש ע"ש אברהם בן מאיר ודולאת ושושנה בת צביה ואליהו - בנשיאות פינחס ורחל בן חור - פתח תקוה (רשומה
580025534בית יצחק הלוי מרכז תורני ע"ש הרב י. מאיר לוי ז"לרשומה
580417418בית לפליטות - מעון ומחסה ליתומות ולפליטות, ע"ש ר' זאב אהרון ויינרב וחנה שרה ויינרב בת ר' נחום מאיר הלוי הלר (ע"ר)רשומה
580028421כולל לאקענבאק - בית מדרש גבוה לתלמוד ע"ש הגה"צ רבי יהודה הכהן קראוס ורבי מאיר חיים אונגר זצ"ל רבני ק"ק לאקענבאק, בורגלנדנמחקה
580183960קרן גמ"ח - בית-מאיר אליהו ע"ש מאיר אליהו אדרעי נ"י הי"ו יצ"ו הודי'ה על הניסים שנעשו לונמחקה
580017903"בית מרתה מאיר" אגודה ירושלמית למען מועדוני נוער חרדיםרשומה
580074946"היכל רבי מאיר" - בית מדרש לדוברי צרפתיתרשומה
580431690אגודת בית הכנסת היכל מאיר ע"ש ר' מאיר זסלבסקי ז"ל (ע"ר)רשומה
580097780אגודת בית הכנסת מאיר - רמות בן-גוריון - רוממה, חיפהרשומה
580008464אגודת בית הכנסת ע"ש רבי מאיר בעל הנס- רמב"ם,קרית ביאליקבהליכי מחיקה
580064715אגודת בית מדרש גבוה לתורה תפארת מנחם ואהל מאיר וישווא ויז'ניץרשומה
580169274ארגון יע"ל בית חולים מאיררשומה
580118487בית אהרון וזכרון מאיר חייםנמחקה
580351344בית החסד זיכרון מאיר (ע"ר)רשומה
580029882בית החסידים דגור זכרון מאיר רח' אור החייםנמחקה
580211977בית הכנסת אוהל יעקב מאיר רמלהנמחקה
580083988בית הכנסת דחסידי בעלזא זכרון מאיר בני ברקרשומה
580015832בית הכנסת המרכזי "היכל מאיר" תל-אביבנמחקה
580446771בית הכנסת המרכזי משכן מאיר קדומים (ע"ר)רשומה