חיפוש: בית כנסת לעולים חיפה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580303188בית כנסת לעולים אגודת ישראל - חיפה (ע"ר)רשומה
 1