חיפוש: בית כנסת זכור לאברהם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580220853בית כנסת זכור לאברהם (ע"ש שלמה שבו זצ"ל) (ע"ר)רשומה
580470375בית כנסת זכור לאברהם שיכון שב"ל פרדס חנה (ע"ר)רשומה
 1