חיפוש: בית ישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580388460בית כנסת "הקשיבה שועתי" אלוקי ישראל (ע"ר)רשומה
580053841בית כנסת "יד אבי" ישראל הצעיר קרית יובל (ע"ר)רשומה
580312668בית כנסת "יחד שבטי ישראל" עפולה (ע"ר)רשומה
580058444בית כנסת "ישראל"נמחקה
580322097בית כנסת "כרמי ישראל" נוסח אחיד (ע"ר)רשומה
580451557בית כנסת "מגדל עוז " ברמת ישראל בתל אביב (ע"ר)רשומה
580428597בית כנסת "מעיין ישראל" כפר סבא (ע"ר)רשומה
580216224בית כנסת "משכן ישראל" קדומיםבהליכי מחיקה
580002814בית כנסת "משכנות-ישראל בלודרשומה
580248672בית כנסת "נר ישראל" ע"ש שלמה בן משומר תעשה ז"לרשומה
580035038בית כנסת "צעירי אגודת ישראל" בקרית הרצוגבהליכי מחיקה
580106474בית כנסת "שארית יובל ישראל" בקרית גתרשומה
580158863בית כנסת "שבטי ישראל" - ע"ש יפה בת טובה לבית גבאירשומה
580010478בית כנסת "תפארת ישראל " לולוי שלוםנמחקה
580112993בית כנסת "תפארת ישראל א'" אליכיןרשומה
580058519בית כנסת "תפארת ישראל" אשקלוןנמחקה
580036655בית כנסת "תפארת ישראל" זרנוגה ב' רחובותנמחקה
580074979בית כנסת "תפארת ישראל" כפר סבאנמחקה
580033942בית כנסת "תפארת ישראל" ליוצאי תימן קרית אונורשומה
580072015בית כנסת "תפארת ישראל" לעולי תימן גבעת אולגה ג' - חדרהרשומה