חיפוש: בית ישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580026003בית חנוך עורים לבני ישראל ירושליםרשומה
580021855בית יד לבנים - מרכז תרבות למורשת קהילות ישראל בבאר שבערשומה
580281707בית יעקב ואור ישראל שכ' שפירא אופקיםנמחקה
580305340בית יעקב ישמח ישראל (ע"ר)נמחקה
580448835בית יעקב-מאיר עיני ישראל- ביתר עלית (ע"ר)רשומה
580505857בית ישראל - אלעד (ע"ר)רשומה
580278398בית ישראל - ארגון יהודי עולמינמחקה
580182871בית ישראל - קהילת יהדות אתיופיה העמותה נמחקהנמחקה
580097160בית ישראל וישורוןנמחקה
580121713בית ישראל לגמילות חסדים של ידידי ישראל קנדהרשומה
580355857בית ישראל ע"ש הבבא-סאלי זצ"ל (ע"ר)רשומה
580036507בית ישראל עמותה לשכוןנמחקה
580425510בית ישראל רוסיה (ע"ר)רשומה
580309813בית ישראל רעננה (ע"ר)רשומה
580087500בית כנסת - "עזרת ישראל"רשומה
580261675בית כנסת - נס ישראלנמחקה
580172716בית כנסת - שבטי ישראל - רעננהרשומה
580061919בית כנסת "גבורי ישראל" דרום בת-יםנמחקה
580058949בית כנסת "גבורי ישראל" טבריה עיליתנמחקה
580039774בית כנסת "גבורי ישראל" רחובות,נוה יהודהנמחקה