חיפוש: בית ישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580402782בית הכנסת שבטי ישראל מודיעין (ע"ר)רשומה
580183341בית הכנסת שומר ישראלרשומה
580079515בית הכנסת של פועלי אגודת ישראל בשיכון ה' בני ברקרשומה
580173615בית הכנסת תפארת ישראל - גבעת עדהנמחקה
580405892בית הכנסת תפארת ישראל - חב"ד (ע"ר)רשומה
580078780בית הכנסת תפארת ישראל בשכ' יצחק, נוה חיים - חדרהבהליכי מחיקה
580175255בית הכנסת תפארת ישראל בשכונת קטמון ג' ירושליםנמחקה
580124519בית הכנסת תפארת ישראל גבעת גאולה, רמת חן, רמת גןבהליכי מחיקה
580425114בית הכנסת תפארת ישראל לעדת תימן - מודיעין (ע"ר)רשומה
580262434בית הכנסת תפארת ישראל ע"ש קדוש ישראל מרוז'ין, בעיר העתיקה ירושליםרשומה
580457125בית הכנסת תפארת ישראל רובע יא' אשדוד (ע"ר)רשומה
580185940בית הכנסת תפארת ישראל של העדה האשכנזית באופקיםנמחקה
580313807בית המדרש "היכל ישראל", יקנעם (ע"ר)בהליכי מחיקה
580060846בית המדרש "נחלת ישראל" אזור ח' אשדודרשומה
580067742בית המדרש "תפארת ישראל" של האדמור"ים הק' מטשארטקוב זצוק"ל בעיה"ק צפת תובב"ארשומה
580122935בית המדרש הגדול תפארת ישראל ע"ש ש"י עגנון, שכונת תלפיות, ירושליםרשומה
580146058בית המדרש לאברכים גחלת ישראלנמחקה
580246080בית המדרש נחלת ישראל בפתח תקוהנמחקה
580061570בית זקנים וזקנות הכללי לכל עדת ישראל בירושלים ת"ורשומה
580450070בית חינוך תיכון לבנות אהבת ישראל - ירושלים (ע"ר)רשומה