חיפוש: בית ישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580369536בית הכנסת לעולי אלג'יריה - אהל ישראל ובית מדרש מורשת גד יבנה (ע"ר)רשומה
580304020בית הכנסת לעולי לוב נצח ישראל - קרית עקרון (ע"ר)נמחקה
580210805בית הכנסת לעולי לוב רחוב שבטי ישראל 32, בני ברקנמחקה
580001105בית הכנסת לצעירים ונוער - "ישראל-יאיר"רשומה
580142438בית הכנסת לצעירים צור ישראל רעננהרשומה
580153070בית הכנסת משכן ישראל - כפר גניםרשומה
580031524בית הכנסת משכנות ישראל רמת גןרשומה
580547123בית הכנסת נצח ישראל חומת שמואל - ירושלים (ע"ר)רשומה
580245694בית הכנסת נצח ישראל לא ישקר, קרית אתאנמחקה
580086403בית הכנסת נצח ישראל נוה יעקבנמחקה
580198984בית הכנסת נצח ישראל, תל אביבנמחקה
580102739בית הכנסת ע"ש האדמו"ר ישראל אביחצירא - בבא סאלי זיע"א שכונת נוה-אילן, יבנהנמחקה
580405389בית הכנסת ע"ש ישראלזון (זבול ישראל וחוה ישראלזון) ז"ל (ע"ר)רשומה
580076925בית הכנסת ע"ש עולי הגרדום אחדות ישראל ולימוד תורהנמחקה
580026821בית הכנסת עדת ישראל, חיפה, אחוזהנמחקה
580424794בית הכנסת פאר ישראל נתניה (ע"ר)רשומה
580048833בית הכנסת צעירי אגודת ישראל מרכזי רמת אלחנן בני ברקנמחקה
580110971בית הכנסת שארית ישראל - בשיכון הותיקים רמת-גןרשומה
580034965בית הכנסת שבטי ישראל העדה האשכנזית בקרית בורוכוב רמת גןרשומה
580408532בית הכנסת שבטי ישראל לעדה התימנית (ע"ר)רשומה