חיפוש: בית ישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580222099בית הכנסת ומרכז קהילתי אהבת ישראל שכונת ג' התמרים, עכורשומה
580050276בית הכנסת חזון עובדיה נצח ישראל יהודרשומה
580224780בית הכנסת חי ישראל גבעת המטוס ירושליםנמחקה
580337830בית הכנסת חכמת יוסף לזכר חללי ישראל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580198547בית הכנסת יוצא פרס נצחון ישראל, הוד השרוןנמחקה
580256238בית הכנסת יחד שבטי ישראל בביתר עיליתרשומה
580562767בית הכנסת יחד שבטי ישראל ע"ש אברהם ספיר ז"ל קרית ביאליק (ע"ר)רשומה
580442028בית הכנסת יחד שבטי ישראל תל ברוך צפון (ע"ר)רשומה
580227635בית הכנסת ישועת ישראל תלפיותנמחקה
580146579בית הכנסת ישמח ישראל - ירושליםרשומה
580109239בית הכנסת ישראל הצעיר - קלרמונט פרקווי - גבעת שאול, ירושליםרשומה
580188100בית הכנסת ישראל הצעיר פתח תקוהרשומה
580025260בית הכנסת ישראל הצעיר קרית קריניצי רמת גןרשומה
580175917בית הכנסת כוכב ישראלבהליכי מחיקה
580255198בית הכנסת כל ישראל חברים בקרית ראשוןרשומה
580254803בית הכנסת כל ישראל פ"תרשומה
580260552בית הכנסת כנסת ישראל - חיפהרשומה
580495000בית הכנסת לכל עדות ישראל קרית אילון חולון (ע"ר)רשומה
580397818בית הכנסת לכלל ישראל - רמת אביב ג' (ע"ר)רשומה
580498798בית הכנסת לכלל ישראל נאות אפקה ב'- תל אביב (ע"ר)רשומה