חיפוש: בית ישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580418168בית הכנסת אור ישראל רוז'ין סדיגורה (ע"ר)רשומה
580038578בית הכנסת אור ישראל רח' גבעתי בת-יםנמחקה
580105369בית הכנסת אחדות ישראל ע"ש עולי הגרדוםרשומה
580485738בית הכנסת אחדות ישראל רוממה ירושלים (ע"ר)רשומה
580547594בית הכנסת אחוות ישראל מצפה רמון (ע"ר)רשומה
580149896בית הכנסת באבא סאלי ע"ש ר' ישראל אבוחצירה זצק"ל - ראשון לציוןרשומה
580181188בית הכנסת גבורת ישראל - קרית-אליעזר חיפהרשומה
580181550בית הכנסת הגדול "גאולת ישראל" תל אביבבהליכי מחיקה
580040152בית הכנסת הגדול (ישן וחדש) ע"ש גבורי ישראלרשומה
580205755בית הכנסת היכל אלעזר-גאולת ישראל,יהודרשומה
580438117בית הכנסת המרכזי "אהבת ישראל" רמת אביב ג' (ע"ר)רשומה
580095214בית הכנסת המרכזי ליוצאי תימן "משכן ישראל" בכפר-סבארשומה
580041481בית הכנסת המרכזי ליוצאי תימן "תפארת ישראל" ברמת עמידר רמת-גןרשומה
580020352בית הכנסת המרכזי לצעירים ונוער שבטי ישראל - אופקיםרשומה
580405397בית הכנסת המתחדש אור ישראל- יפו תובב"א (ע"ר)רשומה
580091353בית הכנסת הספרדי "כל ישראל חברים" בחיפהנמחקה
580052371בית הכנסת הספרדי הכללי "נצח ישראל" רמות ירושליםנמחקה
580449668בית הכנסת התימנים ישועת ישראל מרכז העיר נהריה (ע"ר)רשומה
580414316בית הכנסת ובית הלימוד רבי ישראל מאיר (ע"ר)רשומה
580035434בית הכנסת וכולל "אהבת ישראל" חדרהנמחקה