חיפוש: בית ישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580067890בית הכנסת "נצח ישראל" נתניהניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580074508בית הכנסת "נצח ישראל" ע"ש רבי דוד בן ברוךנמחקה
580035343בית הכנסת "קהל ישראל"נמחקה
580237949בית הכנסת "שבטי ישראל" עומררשומה
580043255בית הכנסת "תפארת ישראל" - כרכוררשומה
580005577בית הכנסת "תפארת ישראל" מגדיאלנמחקה
580239705בית הכנסת "תפארת ישראל" של בצרון רמת ישראלבהליכי מחיקה
580318418בית הכנסת (חג"י) ע"ש חללי גיבורי ישראל - הרצליה (ע"ר)רשומה
580077543בית הכנסת אגודת "נצח ישראל" שעריים, רחובותרשומה
580069102בית הכנסת אגודת ישראל נתניה העמותה נמחקהנמחקה
580436343בית הכנסת אגודת תפארת ישראל גדרה, שכונת קטרה(ע"ר)רשומה
580380517בית הכנסת אהבת ישראלרשומה
580537975בית הכנסת אהבת ישראל - כוכב יאיר (ע"ר)רשומה
580097855בית הכנסת אהבת ישראל - כפר יונהנמחקה
580565695בית הכנסת אהבת ישראל - עפולה (ע"ר)רשומה
580302156בית הכנסת אהבת ישראל בגני צבי (ע"ר)רשומה
580222875בית הכנסת אהבת ישראל הטהורהנמחקה
580359388בית הכנסת אהבת ישראל לעולי אירן רובע ג' אשדוד (ע"ר)רשומה
580289015בית הכנסת אהבת ישראל לעולי גרוזיה (ע"ר)רשומה
580513596בית הכנסת אהבת ישראל על שם הרב ישראל חסון זצ"ל - זכרון יעקב (ע"ר)רשומה