חיפוש: בית ישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580156008אתר הנצחה לנופלים במלחמות ישראל - מושב בית עובד עמותה מחוקהנמחקה
580034726בי"כ "בית ישראל אבות ובנים"רשומה
580037042בי"כ לעדה הגרוזינית ברמות בית זוהר ע"ש זוהר חן הי"ד שנפל במערכות ישראלבהליכי מחיקה
580185205בית אגודת ישראל - חיפהרשומה
580419612בית אגודת ישראל בתל אביב יפו (ע"ר)רשומה
580563591בית אור ישראל פתח תקוה (ע"ר)בהליך רישום
580469617בית דוד - ידידי ישראל (ע"ר)רשומה
580116267בית החזון והמעש - יד לראשוני פועלי אגודת ישראלבהליכי מחיקה
580021715בית הכנסת - נצח ישראל - בביה"ס יגאל אלון ברמת גן העמותה נמחקהחוסלה על ידי בית משפט
580019701בית הכנסת "אור ישראל " ע"ש ישראל אריאל ז"ל העמותה נמחקהנמחקה
580268688בית הכנסת "אחדות ישראל" - צורןרשומה
580048320בית הכנסת "אחוה" הסתדרות פועלי אגודת ישראל סניף בני ברקנמחקה
580197457בית הכנסת "בני ישראל" באר יעקבנמחקה
580069763בית הכנסת "דברי שי"ר" בבני-ברק, של צעירי אגודת ישראלנמחקה
580074623בית הכנסת "יד הבנים" לזכר חללי מערכות ישראלנמחקה
580097244בית הכנסת "ישועת ישראל" בשכונת קדמת ראשון בראשון-לציוןרשומה
580086841בית הכנסת "ישמח ישראל" שכון דרום הרצליהנמחקה
580070548בית הכנסת "ישמח-ישראל" אור עקיבאנמחקה
580048395בית הכנסת "ישראל הצעיר של צפון נתניהרשומה
580055515בית הכנסת "ישראל הצעיר" רוממה, חיפהרשומה