חיפוש: בית ישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580223030אגודת גמילות חסד על יד בית הכנסת גאולת ישראל מיסודם של הרב ר' שמואל מנחם הלוי כץ זצ"ל והרבנית צביה צילה נ"ע תל-אביבנמחקה
580276830בית הכנסת מנין אברכים צעירי אגודת ישראל של בוגרי ישיבת חברון בקרית צא"י נחלת סירוקה בני-ברקנמחקה
580428977בית כנסת "אור ישראל" ע"ש רבי ישראל אבוחצירה בבא סאלי זצ"ל בת ים (ע"ר)רשומה
580062966בית מדרש לתורה "מעלות קדושים" ע"ש חללי מלחמת יום הכיפורים ומערכות ישראל הי"ד (ע"ר)רשומה
580060440ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" - סניף י-ם ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580020915חסדי יוסף קופת גמילות חסדים שע"י בית הכנסת "עדת ישראל", חיפה ע"ש ר' יוסף קסלר ז"לנמחקה
580130664מרכז רוחני - שובה ישראל בית מדרש כולל תלמוד תורה קרית עקרון ע"ש מו"ר המאור הרש"ש זצוק"ל זתע"ארשומה
580134609עמותת בית-כנסת ע"ש הרב שמעון בן לולו זצ"ל - תפארת ישראל שיכון מזרח ראשון-לציון העמותה נמחקהנמחקה
580059103עמותת כלל ישראל בית כנסת היכל יעקב ע"ש יעקב אלגמיס הי"ד שנפל בקרב בלבנון י"א סיון תשנ"ז (ע"ר)רשומה
580264430קופת גמ"ח ליד בית הכנסת משכן ישראל בכפר סבא ע"ש החייל זכריה בן שלום תנעמי-הי"דרשומה
580342731קופת מלווה ע"ש הרב אוסטרובסקי ור"ב ישראל יעקב הכהן שפנר ע"י בית הכנסת, בוגרשוב 63 תל אביב (ע"ר)רשומה
580205870קרן גמ"ח ע"ש צביה ז"ל לבית קליינר ליד בית הכנסת תפילת ישראל - משהב טנה גילה , ירושליםבהליכי מחיקה
580051191"בית ישראל" בית מדרש לתורה ותפילה ע"ש מרן אדמו"ר הר"י מגור זצוק"ל תל אביבבהליכי פירוק מרצון
580494789בית כנסת ספרדי מרכזי מושב נחושה בית רוחני לאהבת ישראל בנשיאות הרב שמואל יוסף כהן (ע"ר)רשומה
580064947בית מדרש גבוה בארץ ישראל - לייקווד, בית מדרשו של רבינו הגדול מרן הגאון ר' אהרן קוטלר זצוקללה"הרשומה
580089746"אהל ישראל" - בית ישראל ירושלים - מדרשה ופנימיה לבעלות-תשובהנמחקה
580071918"בית הכנסת נר יהודה" של פועלי אגודת ישראלנמחקה
580247534"בית יהודה" - פנימיה ובי"ס תיכון מקצועי לבנות של נשי אגודת ישראלנמחקה
580036713"מוסדות בית ישראל" מיסודם של צעירי חב"ד נתיבותרשומה
580049526"נר ישראל" בית אולפנא לצעירים מצטייניםרשומה