חיפוש: בית יעקב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580215101העמותה לבניית מקווה טהרה ובית כנסת בית יעקב - ראשון לציוןרשומה
580313096העמותה להקמה ובניה של בית כנסת בנווה יעקב מזרח ירושלים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580377034העמותה למען בית ספר דמוקרטי בזכרון יעקב (ע"ר)רשומה
580033579ועד בית מדרש אהל יוסף ב"כ יעקב עלעפנט ז"ל רמות פולין ירושליםנמחקה
580048254ועד הורים בית יעקב צפוןנמחקה
580476448זכות יעקב - רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580090447חביב"ה למען הסמינר "בית-יעקב" חיפהרשומה
580098960חבר הנאמנים של תנועת בית יעקברשומה
580133700חוג ידידי בית ספר יעבץ - זכרון יעקב ;נמחקה
580339992חיי שרה תיכון בית יעקב - באר שבע (ע"ר)בהליכי מחיקה
580502300חכמת יעקב- בית שמש (ע"ר)רשומה
580408201ידידי בית הכנסת המרכזי במגדיאל משכן יעקב (ע"ר)רשומה
580062875ישיבת כולל אברכים בית יעקברשומה
580091064כולל וישיבה לבעלי תשובה "בית יעקב" ע"ש ר' יעקב שרבט זצ"לרשומה
580544302להב בית יעקב (ע"ר)רשומה
580147726לשכת בני ברית הרב ד"ר יעקב נימירובר ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580507150מאור בית יעקב - ירושלים (ע"ר)רשומה
580455327מאור שבת - משכנות יעקב, בית שמש (ע"ר)רשומה
580142891מוסדות בית אבא יעקברשומה
580046233מוסדות חינוך תיכון וסמינר בית-יעקב נתניהרשומה