חיפוש: בית יעקב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580272540בית כנסת ע"ש יעקב ודוד ז"ל חללי צה"ל, אשקלוןרשומה
580122984בית כנסת ע"ש רבי יעקב אבו חצירא, קרית שפרינצקנמחקה
580222248בית כנסת עולי בוכרים ע"ש אוהל יצחק ניאזוב ז"ל וע"ש ניאזוב יעקברשומה
580066850בית כנסת ר' מאיר בעל הנס - זכרון יעקבנמחקה
580048007בית כנסת רשב"י ליהדות צפון אפריקה אוהל מיכאל באר יעקברשומה
580212603בית מדרש - תפארת זכרון יעקבנמחקה
580515518בית מדרש אהל יעקב - גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580303360בית מדרש גבוה לתורה סולם יעקב (ע"ר)רשומה
580178317בית מדרש ומתיבתא בית יעקב ואהל רבקה ע"ש ר' יעקב ואסתר רבקה ז"ל כ"ץ מברדיטשובבהליכי מחיקה
580101160בית מדרש להוראה כולל חלקת יעקברשומה
580061224בית מדרש לתלמוד כולל אברכים "ישועות יעקב"נמחקה
580484467בית מדרש נחלת יעקב ירושלים (ע"ר)רשומה
580166718בית מדרש ע"ש ר' יעקב למברג ז"ל חברוןנמחקה
580467512בית ראשונים באר יעקב (ע"ר)רשומה
580263002בית-הכנסת "קהילת יעקב - ירושלים"רשומה
580495570בניין בית יעקב (ע"ר)רשומה
580053999גני ילדים ומעונות יום "בית יעקב" ירושליםרשומה
580122000הבנים - הורי בני בית הספר נוה יעקב א', ירושליםנמחקה
580515336הדר בית יעקב (ע"ר)רשומה
580472918המוסדות החסידיים לבנות "בית יעקב אידיש" (ע"ר)רשומה