חיפוש: בית יעקב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580395101בית חב"ד נוה יעקב ירושלים שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580380053בית חיים יעקב (ע"ר)רשומה
580123263בית יעקב - אוהל רבקה, מרכז למידה במחשב של ת"ת בני-ציון ירושליםנמחקה
580313740בית יעקב - בנות שרה (ע"ר)רשומה
580329043בית יעקב - דרכי בינה (ע"ר)רשומה
580250215בית יעקב - דרכי רחלרשומה
580112779בית יעקב - ערדרשומה
580222909בית יעקב - פרדס כץנמחקה
580518462בית יעקב - רמב"ם (ע"ר)רשומה
580025294בית יעקב אבות באשדודרשומה
580309326בית יעקב אוהל שרה (א"ש) (ע"ר)בהליכי מחיקה
580553352בית יעקב אש (ע"ר)רשומה
580324549בית יעקב באידיש (ע"ר)רשומה
580429918בית יעקב ברסלב (ע"ר)רשומה
580226983בית יעקב גאולה ספרדינמחקה
580499028בית יעקב גוננים דרכי - נועם (ע"ר)רשומה
580281707בית יעקב ואור ישראל שכ' שפירא אופקיםנמחקה
580535466בית יעקב וחנה (ע"ר)רשומה
580066785בית יעקב ומשכן הכהניםרשומה
580009116בית יעקב זרובבל מועדון לחברה ולתרבותנמחקה