חיפוש: בית יעקב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580057099בית הכנסת "אהל יעקב וחי"נמחקה
580197457בית הכנסת "בני ישראל" באר יעקבנמחקה
580042265בית הכנסת "היכל יעקב"רשומה
580075992בית הכנסת "יהודה" באר יעקבנמחקה
580046027בית הכנסת "יעקב אבינו"נמחקה
580334761בית הכנסת "מורשת דורות" ע"ש מרן יעקב אבוחצירה זצוק"ל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580067189בית הכנסת "קהילת יעקב" טבריהנמחקה
580431575בית הכנסת אביר יעקב בני ברק (ע"ר)רשומה
580030575בית הכנסת אביר יעקב מזכרת בתיהרשומה
580510147בית הכנסת אביר יעקב קריית מוצקין (ע"ר)רשומה
580513596בית הכנסת אהבת ישראל על שם הרב ישראל חסון זצ"ל - זכרון יעקב (ע"ר)רשומה
580148443בית הכנסת אהל חזון איש באר-יעקבנמחקה
580062628בית הכנסת אהל יעקבבהליכי מחיקה
580046449בית הכנסת אוהל חנה זכרון יעקברשומה
580105625בית הכנסת אוהל יעקב - באר שבערשומה
580211977בית הכנסת אוהל יעקב מאיר רמלהנמחקה
580357960בית הכנסת אם המושבות רח' זכרון יעקב 48 פ"ת (ע"ר)רשומה
580232056בית הכנסת בני הישיבות נוה יעקב מזרח, ירושליםרשומה
580403160בית הכנסת גאולת יעקב (ע"ר)רשומה
580077162בית הכנסת הגדול "אהל יעקב" זכרון יעקבנמחקה