חיפוש: בית יעקב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580073534בית הכנסת "היכל רבינו יוחנן" ע"ש כ"ק אדמו"ר רבי יוחנן פארלוב זצ"ל בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר רבי ברוך מאיר יעקב שוחט שליט"א רשומה
580045599בית הכנסת המרכזי הספרדי "זרע יעקב" ע"ש הצדיק הקדוש רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל, נצרת-עיליתנמחקה
580148427בית הכנסת עולי בבל אהל יעקב - מיסודם של ר' אליהו פטל ובניו נג'י ושלום והחזן דוד אהרן זצ"לנמחקה
580166791בית הכנסת רבי יוסף קארו זצוקל"ה ע"ש מר'ן רבי יוסף קארו זצוקל"ה נוה יעקב ירושליםבהליכי מחיקה
580497808בית כנסת אהבה של תורה - עפולה ע"ש יעקב אבינו - שמעון בר יוחאי גבעת המורה- עפולה (ע"ר)רשומה
580059103עמותת כלל ישראל בית כנסת היכל יעקב ע"ש יעקב אלגמיס הי"ד שנפל בקרב בלבנון י"א סיון תשנ"ז (ע"ר)רשומה
580408730קהילת יעקב - ע"ש ר' קלומינוס בן ר' אברהם יעקב ז"ל אגודת מתפללי בית התפילה "בני ברית" באחוזה (ע"ר)רשומה
580342731קופת מלווה ע"ש הרב אוסטרובסקי ור"ב ישראל יעקב הכהן שפנר ע"י בית הכנסת, בוגרשוב 63 תל אביב (ע"ר)רשומה
580017325תפארת יעקב אגודה לגמ"ח (ע"ש ר' י. לסלוי יור' ח"ק ת"א) ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580098127"אהל אברהם" שע"י סמינר בית יעקב בני ברקרשומה
580075448"כולל אברכים" ע"י בית כנסת "קול יעקב - חב"ד" רמות ירושלים ת"ונמחקה
580057032"עץ החיים" בית כנסת שכונת יעקבנמחקה
580045110אבי"ב- ארגון בוגרות בית יעקבנמחקה
580080406אגודה בית כנסת חב"ד עין יעקב 11 תל אביברשומה
580052306אגודת "בית יעקב" תל-אביברשומה
580103752אגודת בית הכנסת אהל יעקב ברכסיםנמחקה
580047090אגודת בית הכנסת הגדול הראשון היכל יעקב - בת-יםרשומה
580409936אגודת בית הכנסת נוה נתן (ע"ש נתן בן יעקב הכהן) (ע"ר)רשומה
580133379אגודת בית יחיאל יעקב ומרים גולדמןנמחקה
580059079אגודת בית יעקב רמות אשכול ירושליםרשומה