חיפוש: בית יוסף שלום

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580062545"בית יוסף שלום" ע"ש מרן ב"י ורבנו השמ"ש זצוקללה"הרשומה
580540490בית שלום מרדכי יוסף (ע"ר)רשומה
 1