חיפוש: בית חם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580409860בית לב חם (ע"ר)רשומה
580341592החוט המשולש - בית חם לנוער (ע"ר)רשומה
580455004מושב חמ"ד - בית כנסת (ע"ר)רשומה
580481117מפעל בית חם- אור יהודה (ע"ר)רשומה
580407088עמותת בית חם לילדי ה-.S.M.A (ע"ר)רשומה
580037570עמותת ידידי בית חם (ע"ר)רשומה
580401719בית בתיה - בית חם בקריה (ע"ר)רשומה