חיפוש: בית חם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580037562"בית חם" לבנות ממשפחות מצוקהנמחקה
580345957"בית-חם" - עמותה לקידום אימוץ בין ארצי (ע"ר)רשומה
580374619"מורשת חנה" בית חם לבנות (ע"ר)רשומה
580451680אשירה - בית חם לנערות (ע"ר)רשומה
580489789בית חם - נהריה (ע"ר)רשומה
580519775בית חם אצל ויקטוריה (ע"ר)רשומה
580332468בית חם אשקלון (ע"ר)בהליכי מחיקה
580354363בית חם במושבה - רמת השרון (ע"ר)רשומה
580318087בית חם בנתניה (ע"ר)נמחקה
580523983בית חם ברחביה (ע"ר)רשומה
580319226בית חם ואוהב (ע"ר)בהליכי מחיקה
580480168בית חם לבעלי צרכים מיוחדים (ע"ר)רשומה
580301570בית חם לחיות, עמותהנמחקה
580371912בית חם לילד (ע"ר)רשומה
580520351בית חם לכל חייל וחיילת (ע"ר)רשומה
580442119בית חם למכור קרית אתא (ע"ר)רשומה
580427995בית חם לנוער דרוזי (ע"ר)רשומה
580356616בית חם לנשים מוכות (ע"ר)בהליכי מחיקה
580453694בית חם- מרכז החלמה מסמים ואלכוהול וסיוע להומלסים (ע"ר)רשומה
580308781בית חם תורה עם דרך ארץ (ע"ר)רשומה