חיפוש: בית חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580168797בית חינוך חרדי הראשון לבנות בית יעקב הישן ירושלים.רשומה
580362390בית חינוך לבנות בנות ירושלים בית שמש (ע"ר)רשומה