חיפוש: בית חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580477164מוסדות חינוך לקהילה התורנית חניכי הישיבות בית שמש (ע"ר)רשומה
580442853מוסדות חינוך עטרת שלמה בית שמש (ע"ר)רשומה
580046233מוסדות חינוך תיכון וסמינר בית-יעקב נתניהרשומה
580016889מוסדות תורה חינוך וחסד "בית ברכה" שע"י חסידי קרלין סטולין (ע"ר)רשומה
580307239מכון מופ"ת - בית ספר למחקר ופיתוח תוכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות (ע"ר>רשומה
580523967מפעלי חינוך בית שמש (ע"ר)רשומה
580007854מפעלי חינוך ומכוני חינוך של בית"ר ( עמותה מפורקת מרצון)פורקה מרצון
580005189מפעלי חינוך,בית הספר התיכון-שמעון בן צבי (העמותה מפורקת מרצון)פורקה מרצון
580334522מרכז חינוך אורה לתפארת בית ישראל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580216505מרכז חינוך ת"ת "תפארת בית ישראל" ירושלים תובב"אנמחקה
580318137סמינר להכשרת עובדי הוראה, חינוך, תרבות ודעת בית יעקב ויז'ניץ בני ברק (ע"ר)רשומה
580515724עטרת ירושלים - בית חינוך לבנות וכולל (ע"ר)רשומה
580140325עמותת בית זרע לקידום חינוך, תרבות, ספורט ורווחהרשומה
580485670עמותת הורים שליד בית חינוך צופית (ע"ר)רשומה
580279750עמותת חינוך תרבות וספורט נאמני בית"ר ראשון לציון (ע"ר)נמחקה
580457851עמותת ידידי בית חינוך תיכון ע"ש יצחק רבין - כפר סבא (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580465367עמותת מכון חינוך וסיוע בית רבקה באידיש חסידי (ע"ר)רשומה
580125656קרית חינוך בית שמשבהליכי פירוק מרצון
580152098תנועת בית יעקב- קרן חינוך ופיתוח (ע"ר)רשומה
580490225תפארת- מוסדות חינוך רווחה וחסד - בית שמש (ע"ר)רשומה