חיפוש: בית חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580344190בית יוסף ונתן, מוסדות חינוך ותרבות (ע"ר)רשומה
580134302בית כנסת חינוך לנוערבהליכי מחיקה
580259976בית מדרש ומוסדות חינוך היכל הפלאה והלכה למשה (ע"ר)רשומה
580309342בית ספר "אדם" - חינוך על פי שיטת וולדורף בירושלים, עמותהרשומה
580387009בית רבן - מנחת חינוך (ע"ר)רשומה
580161396בית"ר רמת גן אגודה לספורט חינוך ותרבות העמותה נמחקהנמחקה
580442424בנות ח"י (חינוך ירושלים) בית שמש (ע"ר)רשומה
580403418בעלי ברית בית"ר - מרכז ערבי יהודי לקידום ספורט, חינוך ותרבות בענה (ע"ר)רשומה
580437283גני בית חינוך שרת לוד (ע"ר)רשומה
580036937האגודה לקידום חברה חינוך ותרבות של בית ספר "אוסישקין"רשומה
580097038העמותה לחיב"ה לוד (חיב"ה - חינוך ילדי בית ספר הרמב"ם)נמחקה
580567162העמותה למען בית חינוך דמוקרטי בחיפה (ע"ר)רשומה
580019404חינוך י-ם בית חנוך חרדי לבנות בדרך ישראל סבאהחייאה
580038743מוסדות החידא בית הכנסת אהל אברהם ומפעלי חינוך תורניים אהל פנחס ואפרים.רשומה
580149599מוסדות חינוך בית חיה, חב"ד ליובאויטש, חיפה והקריותרשומה
580256659מוסדות חינוך בית מנחם פ"תרשומה
580274504מוסדות חינוך וחסד פני מנחם בית שמש (ע"ר)רשומה
580406411מוסדות חינוך חב"ד גדרה - שע"י בית חב"ד גדרה (ע"ר)רשומה
580014421מוסדות חינוך יד לילד אשדוד ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580486207מוסדות חינוך לעם- בית שמש (ע"ר)רשומה