חיפוש: בית חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580320539בי"ס בית יוסף - מפעל חינוך בחיפה (ע"ש מרן ר' יוסף קארו זי"ע) (ע"ר)רשומה
580024610ישיבת הבוכרים / בית חינוך לתשב"ר - "אור שמחה", כפר חב"ד מרכז לקליטה וחינוך פנימייתי לילדים ונוער ממשפחות מצוקה ועולים חדרשומה
580438208מוסדות חינוך חב"ד אופקים שעל ידי בית חב"ד אופקים שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580254456בית החסידות - מפעלי חינוך, תורה וחסד (ע"ר)רשומה
580458206בית הילד והילדה - מפעלי חינוך והזנה בישראל (ע"ר)רשומה
580504983בית חינוך - אננדה (ע"ר)רשומה
580548170בית חינוך - ליטוף לטף (ע"ר)רשומה
580384261בית חינוך אופק (ע"ר)רשומה
580031359בית חינוך באר מרים (ע"ר)רשומה
580557254בית חינוך במדבר (ע"ר)רשומה
580563708בית חינוך בראשית (ע"ר)רשומה
580270999בית חינוך חרדי לבנות "אם בישראל"נמחקה
580494185בית חינוך יהודי-דיאלוגי מודיעין (ע"ר)רשומה
580099620בית חינוך יתומים הכללי לעדת הספרדים, ישיבה וכולל ירושליםרשומה
580177517בית חינוך לבנות באידישרשומה
580560290בית חינוך ליטוף לטף - מודיעין (ע"ר)רשומה
580560308בית חינוך ליטוף לטף - פתח תקווה (ע"ר)רשומה
580560282בית חינוך ליטוף לטף - רעננה (ע"ר)רשומה
580116283בית חינוך שרה באהלנמחקה
580450070בית חינוך תיכון לבנות אהבת ישראל - ירושלים (ע"ר)רשומה