חיפוש: בית חב"ד דימונה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580119675בית חב"ד דימונה שע"י צעירי אגודת חבניתן צו פירוק על ידי בית משפט
 1