חיפוש: בית וגן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580399509תלמוד תורה בנין עולם, בית וגן (ע"ר)רשומה
580449460תלמוד תורה וחינוך בית וגן (ע"ר)רשומה
580269165בית דוד ואסתר, מרכז חינוכי לבנות, בית וגן - ירושליםנמחקה
580453587בית הכנסת המרכזי מורדות בית וגן ירושלים (ע"ר)רשומה
580371524בית הכנסת והמרכז הקהילתי לציבור הדתי הלאומי - בית וגן, אלעד (ע"ר)רשומה
580485399בית הכנסת זכות יוסף שע"י קהילת קדש סורי-לבנוני בית וגן ירושלים (ע"ר)רשומה
580136547בית הכנסת חניכי הישיבות בית וגן ירושלים (ע"ר)רשומה
580068658בית הכנסת חסידים תפארת יעקב, בית וגן ירושלים (ע"ר)רשומה
580405876בית הכנסת מעלות בית וגן (ע"ר)רשומה
580237816בית הראשונים - בית וגן ירושליםנמחקה
580389385בית כנסת אורח חיים בית וגן (ע"ר)רשומה
580255081בית כנסת בית וגן אופקיםבהליכי מחיקה
580076131בית כנסת חב"ד, בית וגן, ירושליםרשומה
580291821בית כנסת משכן חסיד בית וגןנמחקה
580180776בית כנסת תפארת יעקב שכונת בית וגן ירושליםבהליכי מחיקה
580191989בית מדרש לצעירים - בית וגןנמחקה
580225316הורים למען בית ספר תל"י בית וגןנמחקה
580400653חן הדסה - בית התלמיד בית וגן (ע"ר)רשומה
580022044כולל אברכים מצוינים בית יהודה, בית וגן, ירושליםרשומה
580037497מרכז רוחני לקהילת התימנים, בית כנסת ובית מדרש, בית וגן, ירושליםרשומה