חיפוש: בית וגן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580050060"ראש פסגה" שעורי תורה, בית וגן, ירושליםנמחקה
580093508אגודת "כתר תורה" בית-וגןרשומה
580467140בדרכי נועם וחן בית וגן ירושלים (ע"ר)רשומה
580565117בית וגן בחריש (ע"ר)רשומה
580569473בית ספר וגן אלאנסאר אלאסאסיה (ע"ר)רשומה
580099992בית תינוקות וגן ילדים ע"ש פני ויליאמסרשומה
580247203בני בית וגןנמחקה
580036564חי"ל - חסד יד לששה ארגון חסד ועזרה הדדית, בית וגן, ירושליםרשומה
580201424ישיבה לצעירים בית וגןרשומה
580537546מוסדות משכנות יעקב בית וגן ירושלים (ע"ר)רשומה
580211431מניין צעירים בית וגן - בת-יםנמחקה
580193795נצר יהודה, בית וגןנמחקה
580085355סמינר ירושלים - בית וגןרשומה
580113397עמותת "אוהב ישראל" בית וגן ירושלים (ע"ר)רשומה
580026995עמותת ביח הכנסת "נזר אהרון" בית וגןרשומה
580214963עמותת מייסדי בת-ים("בית וגן")בני מייסדים וותיקים 1926-1948רשומה
580295343קהילת מדורגי "בית וגן" ירושלים (ע"ר)רשומה
580248425קהילת נוף ירושלים - בית וגןנמחקה
580551539קופת השכונה בית וגן, ירושלים (ע"ר)רשומה
580042455שלום ירושלים מפעלים תורניים, בית וגןרשומה