חיפוש: בית הכנסת הגדול האשכנזי קרית אתא

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580382539בית הכנסת הגדול האשכנזי קרית אתא (ע"ר)רשומה
 1