חיפוש: בית הורים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580107886אגודת הורים ושוחרים של בית הספר הפתוח - חיפהרשומה
580035558בי"כ מנין הורים בביס בית יעקב בירושליםנמחקה
580223824בית הורים דקלהבהליכי מחיקה
580179158בית הורים ירושלמי ליוצאי הולנדנמחקה
580132694בית-הורים - כפר תבורנמחקה
580110237בית-הורים - קרית טבעוןנמחקה
580313781הורים וידידים של בית הספר התיכון המקיף "השרון" ע"ש "רוטברג" רמת השרון (ע"ר)רשומה
580083491הורים למען בוסת"ן (בית ספר תל אביבי ניסויי)נמחקה
580500254הורים למען בית הספר יד ביד לחינוך דו לשוני ע"ש מקס ריין בירושלים (ע"ר)רשומה
580279867הורים למען בית הספר תיכון עירוני ד' תל אביברשומה
580351013הורים למען בית ספר מקיף שפר-עם "אלף" (ע"ר)רשומה
580268787הורים למען תלמידי בית הספר הממ"ד כפר אברהם וקרית הרב סלומוןנמחקה
580146686הורים למען תלמידי בית הספר נר עציון פתח תקוהרשומה
580212389הורים למען תלמידי בית ספר הממלכתי - דקל - כרמיאל העמותה נמחקהנמחקה
580126837הורים לקידום החינוך בגבעת שרת, בית שמשנמחקה
580004158וועד הורים שוחרי בית הספר "אורט" ברחובותנמחקה
580108462ועד הורים - בית ספר הנדיב - הרצליהנמחקה
580048254ועד הורים בית יעקב צפוןנמחקה
580071207ועד הורים בית ספר "ארזים"נמחקה
580094175ועד הורים בית ספר ממ"ד תורני הר נוףנמחקה