חיפוש: בית ברסלב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580449882אילנא דחיי - ברסלב - רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580527190בית הכנסת אהל אסתר ברסלב ירושלים (ע"ר)בהליך רישום
580129583בית הכנסת דחסידי ברסלב - היכל ברוך, צפתנמחקה
580303352בית הכנסת ובית המדרש תפארת הנחל דחסידי ברסלב ברמות ירושלים (ע"ר)החייאה
580429918בית יעקב ברסלב (ע"ר)רשומה
580208676בית כנסת הראשון דחסידי ברסלב ב"ב מימון 20נמחקה
580550820ועד בית הכנסת דחסידי ברסלב הקלויז הגדול באומן (ע"ר)רשומה
580264364כולל חסידי ברסלב ע"ש בנימין ושבה, בית שמשרשומה
580526739מוסדות ברסלב תורה וחסד רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580522365בית ברסלב - בית שמש (ע"ר)רשומה
 1