חיפוש: בית אל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580131597מכון דן בית אל - מכון למחקר להאטת תהליך ההזדקנות DAN BETH-EL INSTITUTE - ANTI AGEING RESEARCH INSTITUTEנמחקה
580443232מרכז רוחני לקירוב לבבות וישיבה לחוזרים בתשובה ע"ש בית-אל ואוהל אברהם אבינו צפת (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580095776"אל רם ונישא" בית-כנסתהחייאה
580105930"בית - אל" - מרכז רוחני באשקלוןנמחקה
580089100"בית אל שביבה" מרכז קהילתי באקה אל גרבייהרשומה
580059038"בית אל" עמישבנמחקה
580121457אגודת מסגד אל-הודא - אבו סיאח - בית זרזירנמחקה
580502466אוהל רבקה - בית אל (ע"ר)רשומה
580397537אל מקום של אהבה - בית הספר לאומנות החיים ולמנהיגות אחרת (ע"ר)נמחקה
580507234בדרך אל- בית ספר בטב"ע (בדרך טבעית בלמידה עצמאית) (ע"ר)רשומה
580032365בי"כ המרכזי ליוצאי בוכרה בית אל ע"ש ר' דוד אמידרשומה
580072908ביהכנ"ס הספרדי בית-אל - נוה יעקברשומה
580042604ביכ"נ "בית אל" שושנת העמקים רסקורשומה
580515450בית אל - למען הפליפינים בישראל (ע"ר)רשומה
580002897בית אל זכרון יעקברשומה
580078517בית אל טוריסט הוסטלסרשומה
580349819בית אל סביוני-ים (ע"ר)רשומה
580017234בית אל קרית יםבהליכי מחיקה
580485464בית דאלית אל כרמל (ע"ר)רשומה
580287431בית החלוץ הדתי ע"ש שפרה בר-אל מוזיאון פרטי לראשית תולדות הציונות הדתיתרשומה