חיפוש: ביתר+עילית

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580303626אברכי ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580534931אהל אלעזר- ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580203990איחוד קהילות ביתר עילית - שבטי ישורוןנמחקה
580495166אנשי חפץ חיים ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580487031באר אברהם - האלמין ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580363513ביה"כ חניכי הישיבות ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580447977בינה וברכה ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580478972בית הכנסת דקהילת פרושים - ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580220903בית הכנסת ובית המדרש אשכנז ביתר עיליתנמחקה
580464014בית הכנסת כלל חסידי שכונת הגפן ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580396935בני הישיבות ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580343390בני תורה יוצאי תימן - ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580215432גמילות-חסד הכללי ביתר עילית ת"ונמחקה
580537736דרכי תבונה - ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580460517היכל ברוך ולאה - ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580542405הכרת הטוב ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580426864המרכז הפדגוגי ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580424281הקרן למען תושבי ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580551380חבורת בני עלייה - ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580468858יד עוזר - ביתר עילית (ע"ר)רשומה