חיפוש: בית+כנסת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580053700"אשל אברהם" ע"ש הרב הגאון ר' אברהם אבוחצירא זצוק"ל בית כנסת מרכז רוחני ותרבותי ליוצאי מרוקו ברחובותרשומה
580195519אהל חד"ש - בית כנסת ע"ש חנה דינה בת משה יהושע זילבר ושמחה בת משה כהןנמחקה
580265387אור הרש"ש בית כנסת למדרש ותפילה ע"ש מרן ר' שלום מזרחי שרעבי זצוק"ל - כרמיאל (ע"ר)רשומה
580221232בית כנסת "אור החיים הקדוש" ע"ש ר' חיים בן עטר זצוק"ל רובע י' - רח' יצחק ורדימון 4 - אשדוד (ע"ר)רשומה
580428977בית כנסת "אור ישראל" ע"ש רבי ישראל אבוחצירה בבא סאלי זצ"ל בת ים (ע"ר)רשומה
580219350בית כנסת "מנחם ציון" ע"ש מנחם בגין ז"ל - ק. גתרשומה
580097582בית כנסת "תפארת שמואל ורחל בקר" ע"ש שמואל בן צבי נ"י ורחל בת צדוק ז"לרשומה
580464261בית כנסת אגודת אחים "יד ושם" תל אביב מיסודו של המנוח משה דואדי נ"ע (ע"ר)רשומה
580497808בית כנסת אהבה של תורה - עפולה ע"ש יעקב אבינו - שמעון בר יוחאי גבעת המורה- עפולה (ע"ר)רשומה
580214948בית כנסת אהבת חיים מיסודו של ר' יוסף כהן ז"ל אפקים ראה תיק 19-228 שבוטלנמחקה
580261337בית כנסת ברית שלום ע"ש המנוח ר. אליהו ברוידא ז"ל וקרוביורשומה
580183291בית כנסת ובית מדרש בגבעת הולילנד ע"ש משה אהרון ואשתו מרים מוזס ז"ל (ע"ר)רשומה
580295145בית כנסת סטולין-קרלין בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שכונת פרי הארץ גבעת זאב (ע"ר)נמחקה
580334084בית כנסת ע"ש הרב אליהו הגאון מוילנא - מנין נוסח אחיד רח' התזמורת ראשל"צ (ע"ר)רשומה
580115160בית כנסת ע"ש חללי צור לזכר בנינו יורם סופי ז"ל ואיסי אהרוני ז"ל שנפלו במבצע שלום הגליל.בהליכי מחיקה
580194280בית כנסת עתרת שלום, ע"ש ר' שלום שבזי זיע"א וע"ש ר' שלום שרעבי זיע"ארשומה
580137982בית כנסת תורה וחיים ע"ש הרב חיים חורי זצ"ל ולזכרו של הרב מגוס סבג זצ"לנמחקה
580134609עמותת בית-כנסת ע"ש הרב שמעון בן לולו זצ"ל - תפארת ישראל שיכון מזרח ראשון-לציון העמותה נמחקהנמחקה
580059103עמותת כלל ישראל בית כנסת היכל יעקב ע"ש יעקב אלגמיס הי"ד שנפל בקרב בלבנון י"א סיון תשנ"ז (ע"ר)רשומה
580402899עץ חיים ועטרת כהנים בית כנסת ותלמוד תורה ע"ש רבי דוד בן ברוך הכהן אזוג (ע"ר)נמחקה