חיפוש: בית+חולים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580073591אגודה להקמת בית חולים לילדים ירושליםנמחקה
580158954אגודת ידידי בית חולים ביקור חוליםרשומה
580038081אגודת ידידי בית חולים בתל אביב, יפונמחקה
580122331אגודת ידידי היחידה למחלות דרכי העכול בילדים - בית חולים בלינסוןנמחקה
580372795אנג'לה וסמי שמעון - בית חולים חדש ללב (ע"ר)רשומה
580169274ארגון יע"ל בית חולים מאיררשומה
580485506בית החולים ביקור חולים ירושלים (ע"ר)רשומה
580015881בית חולים אלי"ן - מרכז לשיקום ילדים ונוער (ע"ר)רשומה
580127785בית חולים ביקור חולים מחלקה כירורגית - סיוע ועזרה פורקה מרצוןפורקה מרצון
580086544בית חולים מאונט פלזנט - הקרן לחקר ההתמכרותבהליכי מחיקה
580018638בית לזקנים (לזקנים חולים וחשוכי מרפא)רשומה
580005544הועדה עבור בית-חולים עממי לחולי סרטן כרוניים בירושליםנמחקה
580261436היחידה לנתוחי עמוד שדרה - בית-חולים מאיר כפר-סבארשומה
580164994הקמת בית חולים המלך דודנמחקה
580518264הקרן למען בית החולים ביקור חולים ירושלים (ע"ר)רשומה
580200780חוג ידידי בית חולים הרצוגנמחקה
580053411חוג נאמני בית חולים "השרון" פורקה מרצוןפורקה מרצון
580116531חי - חוג ידידי המחלקה ההמטולוגית בית-חולים כרמל, חיפהרשומה
580032019י.ע.ל. בית חולים לוינשטיין רעננהבהליכי מחיקה
580078483י.ע.ל. בית-חולים קפלןניתן צו פירוק על ידי בית משפט