חיפוש: בית+אלפא

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580421352בית ספר להתעמלות אלפא ראשון לציון (ע"ר)נמחקה
580002848העמותה לקידום מפעלי תרבות ספורט בריאות וסיעוד בית-אלפאבהליכי פירוק מרצון
 1