חיפוש: בודו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580287464אקב"ן - ארגון קבוצות בודו נינגיטסו (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580435006בודו למען שלום (ע"ר)רשומה
580212488בודו סנטר - לוד, מרכז לקראטה, אומנויות לחימה ולפיתוח כושר גופנינמחקה
 1