חיפוש: בבל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580127629אגודת ביהכ"נ המרכזי לעולי בבל שערי צדק - ע"ש רבי שמעון בר-יוחאי ורבי מאיר בעל הנסנמחקה
580148427בית הכנסת עולי בבל אהל יעקב - מיסודם של ר' אליהו פטל ובניו נג'י ושלום והחזן דוד אהרן זצ"לנמחקה
580223121אגודת יד שלמה - אגודה לעזרה לנזקקים ולחולים של יוצאי בבל בירושליםנמחקה
580571412אחיעבר בבל (ע"ר)בהליך רישום
580018828בי"כ ששת הימים לעולי בבל כפר סבאנמחקה
580074334ביהכ"נ לעולי בבל רחוב הגליל קרית מלאכינמחקה
580420511ביכנ"ס עולי בבל ע"ש עזרא הסופר (ע"ר)רשומה
580074755בית הכנסת אחוה ורעות לזכרון דוד לעולי בבלנמחקה
580051803בית הכנסת לעולי בבל כפר גבירולרשומה
580293942בית הכנסת לעולי בבל רח' מגדל רעננהרשומה
580182400בית הכנסת עדת ישורון ליוצאי בבל מקרית אונונמחקה
580027175בית הכנסת ציון עולי בבל רמת השקמה רמת גןנמחקה
580304871בית כנסת "שערי צדק" ליהדות בבל בנהריה (ע"ר)רשומה
580030955בית כנסת בית יוסף ליוצאי בבל מיסודו של נורי עזרא ז"ל דורה נתניהבהליכי מחיקה
580008712בית כנסת גאולי ישראל לעולי בבלניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580116929בית כנסת יהדות בבל - קרית עקרוןנמחקה
580077022בית כנסת יוצאי בבל ע"ש רבנו יוסף חיים זצ"לנמחקה
580181584בית כנסת לעולי בבל - עטרת יצחק, עפולה עליתנמחקה
580197473בית כנסת מגן דוד לעולי בבל תל-מונדנמחקה
580216026בית כנסת ע"ש בן-איש חי הרב יוסף חיים זצ"ל ליהדות בבל, אור יהודהרשומה