חיפוש: ב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580114650"אהל בת-שבע" - מרכז לתורה וחסד על-שם האשה בת-שבע ב"ר אליעזר הכהן זצ"לרשומה
580371078"אור למירב ומוריה" על שם מירב אנקונינה ז"ל ב"ר עובדיה זכריה נ"י ובתה מוריה אנקונינה ז"ל (ע"ר)רשומה
580469294"מוט"ב"- מניעה וטיפול בילדות עמותה להתמודדות עם טראומה ודחק בילדים ומשפחותיהם על שם מרים בן אהרן (ע"ר)רשומה
580008043"מכון א.ב. ללימודי שומרנות" ע"ש יפת אברהם צדקה,ראש הקהילה השומרונית בישראלנמחקה
580064483"נר חיים" לזכרו ולעילוי נשמתו של הרה"ח ר' יעקב חיים ב"ר מנחם ז"ל קוהןנמחקה
580036333א.ב.י.צ. האגודה לביצור ישובי הצפון פורקה מרצוןפורקה מרצון
580365195א.ה.ב.ה. אנגלית הנלמדת בשיטה הטבעית (ע"ר)רשומה
580061398א.ל.ב.א. ארגון בינלאומי לעזרת בני אנושנמחקה
580046183א.מ.כ.ב.י. - אגודת מפקדי כנפות ובסיסים המשוחררים מצה"לנמחקה
580214047א.נ.ב.ל. העמותה למען חיילים משוחררים ועולים חדשיםנמחקה
580014017א.ס.ב.ל.ה. אגודה לסיוע כלכלי ומקצוע לשכונותנמחקה
580008662אגודת "יחי- עמי ע"ש הרב יחיא ב"ר יחיא סיאני ז"ל ובנו הבחור עמיאל ז"לנמחקה
580069599אגודת גמילות-חסדים ע"ש קדושי ארן, איישישוק ואולקניק הי"ד נוסד ע"י ר' אברהם ווידלאנסקי ארה"בנמחקה
580085322אגודת דרכי אהרון להרבצת תורה ויהדות וגמ"ח כפר סבא בקו "חכמה בינה ודעת" ע"ש הרה"ג אב"ד ושו"ב הרב אהרון בן הרב יעקב מצרפי נמחקה
580006211אגודת מנותחי ג.ב.פ. ידידי כירורגית ג' ביה"ח סורוקה באר שבענמחקה
580296739ב.י.נ.ה. (בוגרי ישיבת נתיבות התורה) (ע"ר)נמחקה
580338341בית הספר ומכון רא"ם (ע"ש ר' ראובן ב"ר אברהם מרדכי וידוסלבסקי ז"ל)(ע"ר)בהליכי מחיקה
580009652גמח בת יעקב ע"ש מרת ב. ובעלה א. גלברדנמחקה
580361707ד. ב. ביה"ס לטניס עמותה לטניס איכותי (ע"ר)רשומה
580444230ד.ב.ש. - ע"ש דוב בער בן שיינא - ירושלים (ע"ר)רשומה