חיפוש: אשכולות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580435337אשכולות בעמק ובהר (ע"ר)רשומה
580322600אשכולות חינוך מודיעין (ע"ר)בהליכי מחיקה
580392280אשכולות יואב (ע"ר)רשומה
580508489אשכולות תורה וחברה (ע"ר)רשומה
580440006אשכולות תמר ויעקב (ע"ר)רשומה
580374379בית כנסת אשכולות כרמיאל (ע"ר)רשומה
580230928ידידי בי"ס אשכולותנמחקה
580321735מכון אשכולות - ארגון, דמוקרטיה וחברה (מיסודה של קרן אוסקר שינדלר)(ע"ר)רשומה
580126373קרן אשכולות לעזרה הדדית (ע"ר)רשומה
580458552רוכבי אשכולות (ע"ר)רשומה
 1