חיפוש: אשדוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580126308התאחדות עולי אתיופיה של תושבי אשדוד - באשדודרשומה
580449403והלכת בדרכיו - אשדוד (ע"ר)רשומה
580512382ויזרע יצחק - אשדוד (ע"ר)רשומה
580532083ולימדתם אותם - אשדוד (ע"ר)רשומה
580068336ועד בית כנסת "בית דוד" אשדודנמחקה
580086726ועדה להקמת מעונות יום ובית כנסת ברחוב החרצית - אשדודרשומה
580445062זיו המרגלית - אשדוד (ע"ר)רשומה
580311603זכר אברהם אשדודבהליכי מחיקה
580287019זכר אברהם אשדודרשומה
580528255זכרון יוסף תש"ע אשדוד (ע"ר)רשומה
580459535זכרון צוריאל - אשדוד (ע"ר)רשומה
580457935זכרון רפאל חיים - אשדוד (ע"ר)רשומה
580294874חברים למען אשדוד (ע"ר)נמחקה
580237535חברים למען אשדוד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580457091חברת תהילים זימרת הארץ - אשדוד (ע"ר)רשומה
580129666חוג יבנה לצעירים דתיים - אשדודנמחקה
580097814חוג ידידי בית הילדים "נוה גלים" אשדודרשומה
580525582חוכמת שלמה - אשדוד (ע"ר)רשומה
580275337חניכי-ישיבות קרית חרדים אשדודנמחקה
580275295חסד נאמן - אשדודנמחקה