חיפוש: אשדוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580039147האגודה לשיקום האסיר - אשדודרשומה
580131860היכל אליהו - בית כנסת ותלמוד תורה, אשדודרשומה
580527786היכל גבריאל - אשדוד (ע"ר)רשומה
580466258היכל דוד ושלמה - אשדוד (ע"ר)רשומה
580539468היכלי אירית - אשדוד (ע"ר)בהליך רישום
580177145המועדון הכלכלי - אשדודנמחקה
580250785המרכז הישראלי לאומנויות הלחימה - אשדודנמחקה
580181741המרכז לפיוט ושירה - אשדודרשומה
580148989העמותה להקמה והחזקת סניף בנ"ע - אשדודנמחקה
580548717העמותה לעידוד הספורטאי החרש אשדוד (ע"ר)רשומה
580438448העמותה לקידום הכדורסל הפועל ארזים אשדוד (ע"ר)רשומה
580380707העמותה לקידום המדעים והאומנויות מקיף ד' אשדוד (ע"ר)רשומה
580332757הפועל אשדוד - טניס שולחן (ע"ר)רשומה
580224046הפועל אשדוד ענפים (ע"ר)רשומה
580278307הפועל גאולים אשדוד ג'ודובהליכי מחיקה
580487585הקופה הספרדית לצדקה וחסד אשדוד (ע"ר)רשומה
580311801הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות אשדוד (ע"ר)רשומה
580244481השולחן הכחול אשדודנמחקה
580195964התאגדות לתרבות גופנית הפועל מחוז אשדוד - יהודה למקומות עבודה באשדוד העמותה נמחקהנמחקה
580089225התאחדות המלאכה והתעשיה מחוז אשדוד (ע"ר)רשומה