חיפוש: אשדוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580337566בית כנסת כתר תורה לברית אברהם (אשדוד) (ע"ר)רשומה
580459774בית כנסת מגן אברהם מרכז רוחני - אשדוד (ע"ר)רשומה
580438497בית כנסת מייסדי החצר רובע טו' אשדוד (ע"ר)רשומה
580040103בית כנסת ע"ש ר' שמעון בר יוחאי אשדוד העמותה נמחקהנמחקה
580528495בית כנסת ע"ש רבי רפאל משה אלבאז זצ"ל הרמ"א - אשדוד (ע"ר)רשומה
580175057בית כנסת ר' שלום זאוי זיע"א אשדודבהליכי מחיקה
580533073בית כנסת רח' ינאי 11 אשדוד (ע"ר)רשומה
580518439בית כנסת רשב"י משכן שמעון אשדוד (ע"ר)רשומה
580252336בית כנסת שבטי ישראל - אשדודרשומה
580173599בית מדרש אברבנאל - אשדודרשומה
580381820בית מדרש גבוה לחסידות וליראת שמים דחסידי גור אשדוד (ע"ר)רשומה
580148146בית מדרש הרמח"ל - אשדודרשומה
580438380בית מדרש לרבנים ומורי צדק - אשדוד (ע"ר)רשומה
580143840בית ספר לבנות חרדיות נאות אסתר ע"י בית כנסת הגדול ישמח משה רובע ה' אשדודנמחקה
580536506בית ספר שערי ציון - אשדוד (ע"ר)בהליך רישום
580473668בית קאשוי לבוש מרדכי - אשדוד (ע"ר)רשומה
580201846בית שמואל - מרכז לתורה ולתפילה אשדודרשומה
580437184בית תורה וחסד אילת השחר אשדוד (ע"ר)רשומה
580377794בית"ר אשדוד - עמותה לקידום ופיתוח הכדורסל בעיר (ע"ר)רשומה
580148815בית-כנסת - אוהל מועד - אשדודנמחקה