חיפוש: אשדוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580142164בית הכנסת מגן דוד לעולי הודו אשדודרשומה
580211142בית הכנסת ע"ש חיה מינדל רוטה ע"ה אשדודנמחקה
580383867בית הכנסת רובע הסיטי - אשדוד (ע"ר)רשומה
580489979בית הכנסת שירת הים אשדוד (ע"ר)רשומה
580457125בית הכנסת תפארת ישראל רובע יא' אשדוד (ע"ר)רשומה
580060846בית המדרש "נחלת ישראל" אזור ח' אשדודרשומה
580211399בית המדרש ע"ש אברהם צבי רוטה ז"ל אשדודרשומה
580302388בית המדרש פרי החינוך בעלזא אשדוד (ע")נמחקה
580544476בית חב"ד אזור תעשיה אשדוד שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580525699בית חב"ד רובע הקריה אשדוד שעל ידי צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580038644בית יד לבנים אשדודרשומה
580345676בית יעקב נוה חנה אשדוד (ע"ר)רשומה
580077311בית כנסת "מגדל עוז" אשדודנמחקה
580232999בית כנסת אהל יצחק לדוברי ספרדית, אשדודבהליכי מחיקה
580518322בית כנסת אוהל משה - אשדוד (ע"ר)רשומה
580301844בית כנסת וכולל הריף זצ"ל, אשדוד (ע"ר)רשומה
580266260בית כנסת חב"ד רובע ה אשדודנמחקה
580449320בית כנסת יד יצחק - אשדוד (ע"ר)רשומה
580254217בית כנסת יצחק ירנן אשדודרשומה
580208593בית כנסת כורש - אשדודנמחקה