חיפוש: אשדוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580340008בית החסידים דגור פני מנחם אשדוד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580162758בית הכנסת - חפץ חיים - אשדודבהליכי מחיקה
580138717בית הכנסת - תפארת אבות - קרית גור אשדודנמחקה
580183788בית הכנסת - תפילה למשה - אשדודנמחקה
580083822בית הכנסת "חובת הלבבות" אשדודרשומה
580240364בית הכנסת אברהם אבינו , אשדודרשומה
580359388בית הכנסת אהבת ישראל לעולי אירן רובע ג' אשדוד (ע"ר)רשומה
580119741בית הכנסת אהבת ציון - רובע י"א, אשדוד עמותה מחוקהנמחקה
580290237בית הכנסת בית פנחס - אשדודרשומה
580500106בית הכנסת דרך אברהם אזור י"א אשדוד (ע"ר)רשומה
580331700בית הכנסת החסידי - אשדוד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580519023בית הכנסת המרכזי רובע י"ז אשדוד (ע"ר)רשומה
580177269בית הכנסת המרכזי-זכרון קדושים-ע"ש קדושי השואה, אשדודרשומה
580164150בית הכנסת הרמ"א אשדודנמחקה
580204451בית הכנסת י"ג קדושי אשדודרשומה
580222115בית הכנסת ישרי לב, אשדודנמחקה
580164606בית הכנסת ליוצאי אירן באזור ו' אשדודרשומה
580152981בית הכנסת לעולי אירן, ע"ש חללי צה"ל, אשדודרשומה
580401800בית הכנסת לעולי גרוזיה רובע הסיטי, אשדוד (ע"ר)רשומה
580403244בית הכנסת מבקשי יחודך אשדוד (ע"ר)רשומה